Vol-licht training volledige programma


 

 

Hoe je jouw Geluk vindt, je Goudader, de Rode draad. Hoe je je levensgeschiedenis ontrafelt. Hoe je verborgen talenten en vergeten dromen kan gaan leven. Hoe je opheldering vindt in wat je nog wil doen in je leven.

   

 

Programma

Het Vol-licht traject bestaat uit 8 fases in verschillende dagen.

De opbouw van het programma is als volgt:

1 Verkenning hoe het nu is

Tijdens deze dag gaan we in kaart brengen hoe je leven er nu uitziet. Hoe is dit moment? We bekijken hoe alle aspecten van je leven er voorstaan en maken een dwars door snede. Je neemt de tijd om het heden van je leven onder de loep te nemen met als een heldere waarnemer, zonder de veel voorkomende zelfkritiek.

Resultaat

 • Je leven in kaart
 • Helderheid
 • Meditatie en mindfullness

2 Terug in de tijd, verkenning van je eigen levensgeschiedenis

Je levensverhaal is als een archeologische opgraving, waarin verschillende lagen van jouw geschiedenis worden blootgelegd en waarin bijzondere vondsten aan de oppervlakte komen.

De eerste laag is je feitelijke levensverhaal vanaf je geboorte tot nu. Maar daaronder bevinden zich nog verschillende andere dimensies die leiden naar de ontrafeling van het geheim van jouw bestaan. Door de vondsten die je tijdens dit onderzoek doet te benoemen en te verbeelden, ben je in staat  je leven meer als een kunstwerk te zien.

Hier wordt een levenskaart gemaakt op heel groot formaat.

Hierin ontstaat een levens grafiek met kleuren en vlakken , en foto’s en voorwerpen. Dit is de basis voor een eerste keer vertellen van je levens verhaal.

Resultaat

 • Levensverhaal in kaart
 • Eerste overzicht van je nu zichtbare wensen, kwaliteiten, ups en down

3 Verborgen verhalen

In je herinnering leven een aantal verhalen die zo sterk je leven bepaald hebben, dat het je identiteit “dit ben ik”-ervaring heeft gevormd. Deze verhalen worden echter zelden verteld. Het lijkt of die verhalen haast te dichtbij liggen, of te diep zitten verscholen of dat de durf heeft ontbroken.

Verhalenbevrijding heeft als doel om in een bijzonder setting de verhalen uit te nodigen om verteld te worden. Meestal weet je van te voren niet welk verhaal er precies komt.

 • Hele kleine creatieve stappen om het verhaal te wekken en naar buiten te brengen.
 • Schrijf-, teken- en theateropdrachten
 • Luisteraars die werkelijk benieuwd zijn naar jou verhaal, die met hun volle aandacht echt diep luisteren en aanmoedigen
 • De belangrijkste verhalen worden verteld langzaam gewekt en verteld.

Resultaat

 • Nieuwe betekenisgeving door het vertellen van het verhaal
 • Vormgeving diepste verhaal in taal, beeld, geluid
 • Herkennen van ziels code uit de verhalen.

4 Analyse van je verhaal vanuit 7 verschillende perspectieven

Leven bezien door andere perspectieven. De zeven perspectieven in het biografisch onderzoek middels verschillende visies:

 1. De verteller – De eerste laag bij het onderzoek is die van de verteller
 2. De historicus en de psycholoog – De tweede laag is die van de historicus en de psycholoog.
 3. De filosoof – De derde laag onderzoekt de filosofie van de verteller: hoe denk jij, hoe neem je waar
 4. De helderziende – De vierde laag is die van de toekomstvoorspeller
 5. De heilige of mysticus – De vijfde laag openbaart de vragen naar het onbenoembare: wat was er voordat het verhaal van je leven begon? Wie is de stille getuige die nooit is   veranderd?
 6. De kunstenaar- De zesde laag legt de ‘andere weg’ bloot: welke mogelijkheden zijn er om je leven anders in te richten? Kan het idioter, wilder, absurder? Valt er ook buiten de kaders te leven
 7. De schepper, maker – Welk concreet plan komt er voort uit dit onderzoek?Lees er meer over:

Resultaat

 • Nieuwe perspectieven zien op je levensverhaal: historisch, psychologisch, filosofisch, mystiek, kunstzinnig, theatraal etc.
 • Perspectieven vanuit omdraaiing van tijden
 • Er ontstaan nieuwe ideeën voor een andere toekomst visie

In de twee vervolg dagen:

5 Waar ligt je kracht, je talenten en parels

In de dag ga je talenten die in de levens geschiedenis zichtbaar worden verder uitwerken 

Je gaat de eerste ideeën en inzichten die helder worden door deze speurtocht vormgeven

Perspectieven vanuit omdraaiing van tijden.
Er ontstaan nieuwe ideeën voor een andere toekomst visie

Resultaat

 • Nieuwe toekomst richtingen gevisualiseerd
 • Onderzoek gedaan naar nieuwe richtingen in de praktijk
 • Verborgen talenten onderzoek afgerond

6 Herkennen van innerlijke tegenstanders, de demonen en remblokken

Resultaat

 • Innerlijke criticus kennen en methodes om die te ontwapenen
 • Herkennen van de creatieve kracht die in de negativiteit verborgen ligt
 • Gebruiken van de demonen in het creatieve proces, en die opnemen in je nieuwe plannen

7 Hoe ga je nieuwe ideeën en inzichten uitvoeren?

Stappenplan visualiseren. Nieuwe richtingen onderzoeken in de praktijk.

Resultaat

 • Duidelijke richtingen gevonden en weten hoe hieraan te beginnen
 • Contacten in nieuwe richting gesproken
 • Tijdsplanning gemaakt voor komende periode waarin de nieuwe wensen hoge prioriteit krijgen
 • Visie, missie, doelen concreet verwoord, verbeeld

8 De praktijk, hoe gaat het verder, de after party

Het is belangrijk om, dat wat je weet, centraal te gaan stellen in je leven. 

Resultaat

 • Heldere terug blik op eigen handelen
 • Omgaan met reacties van omgeving, partner, familie
 • Kunnen omgaan met angst en blokkades die kunnen ontstaan in het creatieve proces
 • Weten hoe door te zetten en vol te houden ook op moeilijke momenten
 • Evalueren en bijstellen van plannen