Annuleringsvoorwaarden


Goudader trainingen

Annuleringsvoorwaarden

Het kan altijd voorkomen dat er iets tussenkomt en plannen wijzigen. Dat is menselijk. Maar ik hoop dat u ook begrijpt dat de trainingen binnen Goudader trainingen kleinschalig zijn en de kosten zo laag mogelijk gehouden worden om het voor iedereen bereikbaar te maken. Dat brengt met zich mee dat een inschrijving meer of minder impact heeft. Vandaar dat ik vooraf helder wil aangeven wat de annuleringsvoorwaarden zijn, als u zich voor een van de cursussen heeft aangemeld.

Goudader trainingen gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

  1. Definitie annulering
    Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
  1. Wijze van annuleren
    Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden. Wanneer u de  inschrijving intrekt, ontvang ik uw annulering ten minste 24 uur  voor aanvang van de cursus bij voorkeur per e-mail. Deze kunt u richten aan e.durlacher@xs4all.nl. Telefonisch is ook mogelijk, indien u geen beschikking heeft tot een computer. Bel dan 06-28781539.
  1. Annuleringskosten
  2. Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren.
  3. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.