Gouden Boeken


Unieke teken- en schrijfcursussen

Voor meer informatie zie de website: www.goudenverhalen.nl

Gouden Boeken is een kunst- en cultuurproject voor mensen die meer uit hun leven willen halen. Elk leven is het waard om gezien en gehoord te worden. Iedereen heeft een geschiedenis wat meer dan waard is om verbeeld en verteld te worden.

Onder begeleiding werk je acht weken met creatieve teken- en schrijfavonden aan een eigen getekend levensboek. In de bijeenkomsten krijg je inspirerende opdrachten om eigen beelden, verhalen en gevoelens tot uitdrukking te brengen. We werken op losse bladzijden die later gebonden worden tot een boek. Ervaring met tekenen, schilderen en schrijven is absoluut niet nodig.

 

Eva Durlacher: “Het resultaat van Gouden Boeken is een document van onschatbare waarde. Bijzondere momenten worden op een originele manier herinnert. De persoonlijke boeken brengen gesprekken op gang tussen familieleden, met kinderen vrienden. Het gedeelde verleden en de herinneringen daaraan scheppen een band, die sterker is dan oude meningsverschillen.  Het is mooi om na te kunnen laten wat je wil vertellen, uitdrukken, getuigenis geven van wat belangrijk voor je is. Het persoonlijke Gouden Boek is een nalatenschap van sfeer, gevoel, verhaal en beeld.”

 

In het ABC centrum Groot Heiligland start op 28 september een cursus op donderdagochtenden 10-12 zie https://goudenverhalen.nl/aanmelden-gb/